Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

 

  1. Εισαγωγή.

Καλώς ήρθατε στο CeliaBoutique.gr (η «Ιστοσελίδα»). Το έγγραφο αυτό αποτελεί μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (“συμφωνία”), που διέπουν τους όρους για την παροχή σας με την υπηρεσία μας.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Σε όλο αυτό το έγγραφο, οι λέξεις “CeliaBoutique”, “CeliaBoutique.gr”, “εμάς”, “εμείς” και “μας”, αναφέρεται σε μας, ή την ιστοσελίδα μας, CeliaBoutique.gr. Ομοίως, οι λέξεις “εσείς” και “σας” αναφέρονται σε εσάς, το πρόσωπο που παρουσιάζεται με αυτό το έγγραφο για τη συμφωνία σας.

  1. Περιγραφή Υπηρεσίας.

Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε:

  1. Άδεια για την πρόσβαση και χρήση.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μας μόνο για προσωπική σας χρήση. Οποιαδήποτε άλλη πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου του συνιστά παραβίαση της παρούσας συμφωνίας και μπορεί να παραβιάζει την ισχύουσα πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλων νόμων.

Συμφωνείτε να μην αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε οποιαδήποτε δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων, απόδοσης συντακτών, ή άλλες ανακοινώσεις που διατίθενται ή που περιέχονται σε οποιοδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς εγγράφως από εμάς, σε καμία περίπτωση δεν θα αναπαράγει, αναδιανέμει, αντιγράφει, εκμεταλλεύεται για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας ή το περιεχόμενό του ή την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα είναι υπό συνεχή ενημέρωση.

  1. Τερματισμός της Πρόσβασης.

Η CeliaBoutique διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος του δικτυακού τόπου, χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτό, την παραβίαση οποιασδήποτε συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τη CeliaBoutique, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό της παρούσας συμφωνίας. Μετά τον εν λόγω τερματισμό της πρόσβασης, θα συνεχίσει να δεσμεύεται κατωτέρω στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

  1. Αποποίηση ευθύνης.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς είναι δική σας ευθύνη. Συνεπώς, το site και το περιεχόμενο παρέχονται “ως έχουν” και “ως διατίθεται”, χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή. Όλες αυτές οι εγγυήσεις αποποιούνται ρητά.

Δεν παρέχουμε καμία υπόσχεση ή εγγύηση: (α) ως προς τα της εμπορευσιμότητας της υπηρεσίας μας ή καταλληλότητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, (β) ότι η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή και χωρίς σφάλματα, (γ) ότι η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα οπωσδήποτε, (δ) ότι όλα τα αναγραφόμενα ή κάθε άλλη πληροφορία μέσω του site θα είναι ακριβή, επίκαιρη, πλήρη, αξιόπιστη, ή οποιοδήποτε συγκεκριμένη αξία ή ποιότητα, (ε) ότι τυχόν ελαττώματα στην ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο του θα διορθωθούν άμεσα.

Δεν κάνουμε καμία δήλωση ότι το site η το περιεχόμενο του είναι κατάλληλο. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση αυτό το site από περιοχές εκτός της Ελλάδος, να το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία, με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

  1. Περιορισμός ευθύνης.

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβείς, πλήρεις και ανανεωμένες.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία της πρώτης χρήσης της ιστοσελίδας.

Χωρίς προκατάληψη απέναντι στα νομικά σας δικαιώματα, αυτή η ιστοσελίδα και όλες οι πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, συνδέσεις ή άλλο υλικό ( χωρίς περιορισμό) παρέχονται “όπως είναι” και σε ” διαθέσιμη” βάση, χωρίς αντιπροσώπευση εγγύησης ή προσυπογραφής, δηλωμένης ή υπονοούμενης.

Οι πληροφορίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χρώματα αυτής της ιστοσελίδας, μπορεί να διαφέρουν και αποτελούν αντικείμενο αλλαγής χωρίς προειδοποίηση.

Συγκεκριμένα, δεν εγγυόμαστε ή εκπροσωπούμε την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα, ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα είναι χωρίς διακοπές ή λάθη.

Η CeliaBoutique δεν εγγυάται την προστασία από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή ηλεκτρονικά στοιχεία, μέσω της χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής σελίδας της.

Η CeliaBoutique δεν θα είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό, το υλικό ή άλλο υλικό τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων προς τοποθεσίες web τρίτων μερών, και δραστηριότητες που παρέχονται από τους χρήστες.

Τέτοιου είδους περιεχόμενο και δραστηριότητες δεν μπορούν να αποδοθούν στην CeliaBoutique ούτε αντιπροσωπεύουν τη γνώμη της.

  1. Κοινοποιήσεις και διαδικασία έγερσης αξιώσεων για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η CeliaBoutique σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν εγείρεται αξιώσεις σχετικά με παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συνιστούμε να αποστέλλετε email στο info (at) CeliaBoutique.gr.

  1. Επιλογή του Νόμου.

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους που ισχύουν στο κράτος της Ελλάδος. Η προσφορά και η αποδοχή της παρούσας σύμβασης θεωρείται ότι έχουν συμβεί στην Ελλάδα.